Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Skarven er en sjov, spændende og meget kontroversiel fugl.
Det er en urfugl med dinosaurer gener, som skaber både debat, glæde og vrede.

Alt afgørende for de meget forskellige holdninger, vi har til skarven, er at de bygger rede i træerne og at skoven efter en årrække går ud på grund af overgødning, fra de mange næringsstoffer, der er i fuglenes ekskrementer.

En anden grund til fuglenes dårlige ry, er at de spiser fisk – mange fisk.
En skarv spiser i gennemsnit 4 – 500 gram fisk om dagen og ligesom vi forsøger den at fange byttet på den nemmeste måde. Skarven er ikke kræsen. Den tager de fisk den nu engang kan finde, når den dykker på det lave vand.

 

Skarver ligger på rede på jorden
skarv i yngledragt
nærbillede af skarvs næg

Forskellige natursyn

Natursynet der herskede tilbage i 1800 tallet og som stadig ses praktiseret af nogle den dag i dag, gik udelukkende på om naturen havde en nytteværdi og om vi mennesker kunne tjene på den. Kunne vi ikke det, skulle den unyttige besværlige natur fjernes og udryddes – Og det blev gjort med fynd og klem på mange arter.

Datidens hårdhændende metoder gik kraftigt ud over rovdyr som odder, mår, grævling, fiskehejre og vores rovfugle – ja selv den lille smukke isfugl blev opfattet som et skadedyr, der skulle bekæmpes.

I begyndelsen af 1960`erne var der kun 125 ynglende par skarv tilbage i DK og i hele Europa var der
omkring 4000 par tilbage.

Samtidig med den hårde jagt på uønskede arter foregik der kraftige forandringer i landskabet. Heder blev opdyrket, å løb udrettet og søer og fjorde udtørret og gjort til landbrugsland. Naturen i Danmark blev hårdt trængt og til trods for at der igennem de senere år er lavet en del natur genopretningsprojekter, er naturen i Danmark stadig hårdt trængt.

Fredning af skarven

Siden fredning af skarven i 1980 har fuglene bredt sig igen. Den danske ynglebestand blev i 2019 talt til 30.469 par.
Eftersom fuglene fouragere på trængte fiskebestande både kystnært og i ferskvand, er der en kraftig konkurrence mellem fuglene og lyst – og erhvervsfiskere om de samme fisk. Så skarven er i den grad en fugl mange ønsker reguleret  – ja nogle få taler endda ligefrem om udryddelse, men den gruppe må siges at være de få rabiate.

Hovedparten af de skarver der yngler i Danmark ankommer til landet i februar – april og trækker sydpå til Mellemeuropa og Middelhavs kysterne i august – november.
En stor del af de skarver der overvintre i landet, er fugle fra det nordlige Skandinavien.

 

Historien er fra en dokumentar om skarver og natursyn Du kan se hele filmen Skarven – elsket og hadet her

Back To Top