Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Stenrev er en af de mest ødelagte naturtyper i landet. Stenfiskeri og bundslæbende fiskeredskaber har igennem tiden været særdeles voldsomme ved revene. I dag er der kun få stenrev tilbage i forhold til tidligere.

Igennem de seneste år, er man begyndt at reetablere stenrev, for at skabe bedre forhold i havet. Det er dyrt og svært og der er lang vej endnu, før der igen er gode økologiske forhold i havet.

Stenrev er vigtige for livet i havet

Stenrev er det mest artsrige økosystem vi har her i danske farvande. Her er et rigt plante og dyreliv og stenrevene spiller en meget vigtig rolle i havet. Det er her mange dyr finder deres føde og kan skjule sig for rovdyr.
Igennem mange år er stenrevene blevet fisket op fra havet. Nu går vi den anden vej og genopretter stenrevene.

Det første store projekt var revene ved Læsø Trindel – Blue Reef projektet, hvor der blev udlagt mere end 60.000 M3 sten på et areal på 7 hektar.
Siden Læsø Trindel revet blev genoprettet i 2008 er der anlagt flere nye rev.

Hummer Gemmer Sig I Hule På Stenrev
Læsø Revet Tæt Begroet Med Tang
Marsvin I Overfladen
Boblerev Tæt Bevokset Med Tang
Kæmpe Granitsten Udlagt Til Nyt Stenrev
Back To Top