Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

I Danmark er vi forpligtiget i forhold til EU´s vandrammedirektiv om at skabe gode økologiske forhold i vores vandløb, søer, fjorde og kystnære områder.

De danske fjorde og kystnære farvande inddeles i 119 vandområder. Ud af de 119 vandområder er der kun 2 områder – nemlig Rødsand ved Gedser og Stege Bugt der opfylder betingelserne for at være i det man kalder god økologisk tilstand.

Her i klippet kan I høre professor Stiig Markager fortælle om udledning af næringsstoffer til havet og hvad det betyder for havmiljøet.

Frodig ålegræseng
Stenrev I Kattegat

Fodslæbende regeringer og manglende helhjertet indsats har gjort at vi ikke er i mål.

Oprindelig var målet, at der skulle være god økologisk tilstand i alle vandområder i 2009. Den frist blev forlænget til 2015, der igen blev forlænget til 2021.
Det mål når vi ikke, så den frist er igen ansøgt om at blive forlængelse til 2027.

Forskere har længe udtalt at det heller ikke er muligt at nå  målet i 2027.

Nu vil regeringen have udsat EU´s vandmiljø deadline endnu længere frem i tiden.

Mon det kan betyde mere iltsvind i vores farvande?
Billederne er fra iltsvind i Haderslev Fjord i efteråret 2016

Hvis du vil se hele den 56 min dokumentar, kan du se den her

 

 

Back To Top