Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Tropiske koralrev rummer en enestående biodiversitet og kaldes for havenes regnskove. De skrøbelige økosystemer er hjemsted for mere end 25 % af alle arter i havet. Koralrev har enorm betydning dels som økosystem og er samtidig livsgrundlaget for omkring en halv milliard mennesker i form af fiskeri, arbejde i turismeindustrien mm.

Igennem de sidste 30 år er halvdelen af verdens koralrev forsvundet.
Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil 90 % af koralrevene dø inden 2050, lyder det fra forskere. Det vil have uoverskuelige konsekvenser for havets økosystem, mennesker og økonomi.

Koralrev er vigtige økosystemer

Selvom Koralrev kun dækker omkring 1 % af havenes areal – hvilket er mindre en halvdelen af Frankrigs areal – rummer de alligevel mere end 25 % af alle arter i havene.

Koralrev har enorm betydning for millioner af mennesker og skaber livsgrundlaget i form af fiskeri, job i turistindustri med mere. Dertil kommer revenes effekt som kystsikring og potentialerne for at udvikle ny medicin.

På verdensplan vurderer man, at omkring ½ milliard mennesker er direkte afhængige af sunde levedygtige rev.

 

Tropiske koralrev under pres

Der er en lang række faktorer, der truer revene. Klimaforandringer er klart den største trussel. Havet bliver varmere og det varmere vand gør, at korallerne bleges og dør – og disse påvirkninger sammen med mange lokale som forurening, overfiskeri og øget turisme og andet presser revene til det yderste.

Måske det er for sent at redde verdens koralrev?

Desværre tyder meget på, at det er for sent for de tropiske koralrev. I den sidste nye rapport, som FN´klimapanal udgav den 8. oktober, fremgår det, at ”Alle verdens koralrev vil være døde i 2100, hvis temperaturen stiger 2 grader. Holder vi os på 1,5 grader vil det ”kun” være 70 % af revene der er døde i 2100.

Her kan du se hele filmen

Hvis du vil se hele den 50 min. lange dokumentar, kan du se den her på Vimeo On demand kanal – bare følg Vimeo linket

 

Back To Top