skip to Main Content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Kronhjorte lever en stor del af året i kønsopdelte flokke, der kaldes rudler.
Hunnerne (hinner) er i flokke sammen med kalvene og hannerne (hjorten) er i deres egne flokke.

I September / oktober kommer krondyrene i brunst. I brunsten forsøger hjorten at samle så store flokke hinder som muligt. De store hjorte gør sig lækrer over for hinderne ved at rulle sig i sølehuller. Hjortene har indbyrdes voldsomme kampe for at få flest muligt hinder til deres egen flok. Det er meget spændende at iagttage de store krondyr i den periode.

I løbet af vinteren taber hjortene geviret og fra februar begynder der at vokse et nyt gevir frem på hjortene.
Kalvene fødes i maj og juni.

Krondyr er Danmarks største vildtlevende dyr

Kronhjorte kan blive 100 – 150 cm. høje Hinnerne kan have en vægt på 80 – 120 kg. Hjortene kan nå op på 140 – 180 kg.
Krondyrene lever i alle typer skove og ses ofte på heder og åbent land.

Krondyrene blev i 1799 ved kongelig resolution erklæret fredsløs og der blev udstedt dekret om, at alle krondyr skulle udryddes. Det var for at beskytte landbrugsarealer og skove.

I 1854 var alle krondyr udryddet på Sjælland, Fyn og Møn og der var kun ganske få bestande tilbage i Jylland.
Jagten på dyrene stoppede heldigvis omkring 1880 og siden da har bestanden igen bredt sig ud over landet.

I dag estimeres bestanden til at være omkring 25.000 dyr.

Hvis du vil se mere om krondyr, kan du se filmen Danmarks træløse sletter

Back To Top