Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Her på Naturfilm.Info vil vi gerne fortælle de gode naturhistorier. Vi vil gerne dele vores fascination og glæde over naturen og de herlige oplevelser, vi kan få derude.

Men i dag er vi nødt til at komme med et kraftigt opråb.

I sidste uge udsendte Miljøstyrelsen en pressemeddelelse med overskriften Iltsvind breder sig yderligere. Her konstaterer man, at iltsvindet er tæt på det højeste niveau i 20 år. Næringsstoffer kombineret med svag vind og høje havtemperaturer har givet optimale vilkår for iltsvind i de indre farvande. Bare i august / september voksede de ramte områder med mere end 1.000 km2, så det samlede areal dækker omkring 4.400 km2.

De hårdest ramte områder er Mariager Fjord, det sydlige Lilebælt og sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav.

Her kan du se en del af filmen Lille hav hvad nu? Hvor professor Stiig Markager forklarer om næringsstofudledninger til havet.
Selvom filmen er produceret for nogle år siden, er den aktuel som aldrig før.

Du kan se Miljøstyrelsens pressemeddelelse og rapport her

 

 

Den lokale dykker Allan Frank Nielsen var i sidste uge på dykkertur i området. Allan besøgte 8 forskellige lokaliteter rundt om Als og beskriver her sine oplevelser; “Jeg var på 8 lokationer i sidste uge. Kun på den gule plet var livet rimeligt normalt på vraget. Bunden var død. På 6 af de andre lokationer var ALT dødt. Bunden sort og vores dykkerdragter lugtede af kloak. Døde fisk, døde krabber, muslinger, rur, pletter af liglagen og ellers bare dødt med dødt på. Lyset forsvandt allerede ved 18m. Jeg har ALDRIG oplevet noget lignende. Dybt skræmmende og meget trist. Interessant var det dog på den sidste af de 8 lokationer, at det eneste levende vi kunne observere var søanemoner og sønelliker. Muslinger og krabber plejer at være rimeligt resistente for kortvarige iltsvind. De var døde her, men søanemoner og sønelliker var i live. Fandt også et enkelt levende stort eksemplar af Nereis diversicolor, der lå ovenpå vraget, men som ikke gav synderligt respons på berøring.
En følelse af afmagt sidder stadig i mig”.

Fodslæbende regeringer og manglende helhjertet indsats har gjort at vi ikke er i mål.

 

De danske fjorde og kystnære farvande inddeles i 119 vandområder. Ud af de 119 vandområder er der kun 2 områder – nemlig Rødsand ved Gedser og Stege Bugt der opfylder betingelserne for at være i det man kalder god økologisk tilstand.

Oprindelig var målet, at der skulle være god økologisk tilstand i alle vandområder i 2009. Den frist blev forlænget til 2015, der igen blev forlænget til 2021. Det mål når vi ikke, så den frist er igen ansøgt om at blive forlængelse til 2027.

Forskere har længe udtalt at det heller ikke er muligt at nå  målet i 2027.

Sådan bør det se ud i vores hav

I Danmark er vi forpligtiget i forhold til EU´s vandrammedirektiv om at skabe gode økologiske forhold i vores vandløb, søer, fjorde og kystnære områder.
Nu oplever vi igen i år massive iltsvind i vores farvande. Hele 4.400 km2. er ramt af kraftigt iltsvind. Det svarer stort set til et område på størrelse med Jylland nord for Limfjorden. Havde vi oplevet så voldsomme naturødelæggelser på landjorden, havde der været et stort ramaskrig både i pressen og befolkningen. Alle vil have krævet øjeblikkelig handling.

Men nu er ødelæggelserne gemt under havets overflade. Så det gamle ordsprog ”ude af øje ude af sind”, må siges at være gældende.
Hvor længe mon det skal fortsætte på den måde?

Husk dit gratis Youtube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top