Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Heder findes på de sandede næringsfattige jorde. fx. på de jyske smeltevandssletter, der blev dannet efter sidste istid.

Heder er et resultat af menneskets udnyttelse af naturen. Først har bonden fældet den oprindelige lysåbne skov for at få landbrugsjord. Efter nogle år har bonden opgivet at dyrke de magre sandede jorde og lyngen er kommet frem. En fortsat udpining af jorden i form af græssende dyr, afbrænding og lyngslåning har forhindret heden i at springe i skov igen.

 

Blomstrende Lyng
Dagsommerfuglen Blåfugl

Hedepleje

I dag hvor der ikke er hedebønder der udpiner jorden, er man nødt til at lave naturpleje for at bevare hederne.
Hedelyng der er den vigtigste plante på heden, har nemlig fire livsfaser:

Pionerfasen vor lyngen etablerer sig.
Opbygningsfasen hvor lyngen når sin maksimale tæthed.
Modenhedsfasen hvor lyngen begynder at åbner sig i toppen.
Senilitetsfasen hvor skuddene lægger sig ned på siden og de nye skud begynder at dø, hvorefter mosser, laver, græsser og andre urter vil vokse frem og overtage området.

Dertil kommer at lyngen kan blive angrebet af forskellige smådyr som bladbilleangreb.

Selvom hedenlyngen har gennemlevet en eller flere faser, er man nødt til at lave naturpleje, hvis man ønsker at lyngen skal være den dominerende art på heden.Derfor laver man her i det tidlige forår hedeafbrændinger.

Afbrænding af hederne foregår tidligt på året inden krybdyr som snoge og hugorme er vågnet op af deres vinterdvale og inden fuglene er begyndt at bygge reder på heden.

 

Hedeafbræding

Opdyrkning af heden

For 150 år siden dækkede heden mere end halvdel af Jylland og store dele af Nord – og Vestsjælland og indre dele af Bornholm. I dag er der under 2 % hede tilbage.
Årsagen  til  den store tilbagegang af hede,  er opdyrkningen af heden til agerland, der for alvor begyndte med dannelsen af Hedeselskabet i 1866.

Det var ikke alle, der var glade for at heden blev  opdyrkning til agerland.
Forfatteren Jeppe Aakjær  argumenterede kraftigt mod Hedeselskabets opdyrkning.

I Jeppe Aakjers øjne var opdyrkning af heden en katastrofe. Han opfattede – ligesom mange af os sikkert gør, heden som det oprindelige danske landskab, der som han skrev “havde ligget urørt lige fra stenalderfolkets tid”.

Hedesagen var for Jeppe Aakjær ikke kun en naturkamp. Aakjær var opvokset på heden og havde passet får og haft store dele af sin barndom og ungdom på heden. Jeppe Aakjær var naturforkæmperen og frontfigur i bevægelsen der sikrede, at de sidste hede områder i landet blev fredet.

I sin kamp mod Hedeselskabet skrev Jeppe Aakjær bl.a. i 1915
“Glæd dig Jylland, du tabte en naturejendommelighed, du mistede dit urgamle særpræg og fik som erstatning 100.000 favne pindebrænde.”

Du kan se hvor og hvornår der er hedeafbrændinger i dit område på Naturstyrelsens hjemmeside her
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/

Back To Top