skip to Main Content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Næringsstofudledninger, pesticider og andre miljøfremmede stoffer, overfiskeri, invasive arter, klimaforandringer, iltsvind og meget mere. Det er det, vi oftest hører om vores farvande.

Gennem generationer har vi brugt havet mere og mere intensivt til fiskeri, stenfiskeri, skibstrafik, havdambrug, havvindmøller mm. Vi har haft den opfattelse, at havet er en uudtømmelig ressource og har samtidig brugt havet som skraldespand.

 

Med filmen Lille hav hvad nu? tager vi temperaturen på tilstanden i vores hjemlige farvande og ser nærmere på årsager og mulige løsninger for de store udfordringer vores havmiljø har.

Back To Top