Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Ålegræs er vigtigt for havmiljøet. Samtidig er ålegræs en forudsætning for mange af de fisk vi spiser. Det er i ålegræsset fiskeyngel finder skjulesteder og læ for bølger og strøm.  Det er også i ålegræsset dyrene finder beskyttelse for større fisk, sæler og fugle der gerne vil spise dem. Så man kan rent faktisk sige, at ålegræsengene er fiskelivets vugge og børnehave.

På vej ud til ålegræsset svømmer man hen over sandbunden. Ved første øjekast ligner sandbunden en ørken, men når vi først kikker efter, finder vi også meget spændende liv der.

Ålegræs er vigtigt for havmiljøet

Ålegræs er en vigtig plante på sand og mudderbund i de indre danske farvande og fjorde. Ålegræs har stor økologisk betydning som opvækststed for fisk og krebsdyr. Samtidig er planterne en vigtig fødekilde for mange vadefugle.

Frem til midten af 1930´erne var store dele af de indre danske farvande og de fleste  fjorde dækket af store ålegræs enge.

I fjordene voksede ålegræsset ned til 6 -8 m. dybde og ude i Kattegat helt ned til 10 – 11 m. dybde.
I dag er dybdegrænsen de fleste steder på små 3 – 4 m.

Frodig ålegræseng
Sandkutling Vogter æg
Dykker Filmer I ålegræs

Ålegræs som miljøindikator

Ålegræsset har brug for sollys for at kunne danne fotosyntese. Grænsen for hvor dybt ålegræs vokser, er derfor begrænset af, hvor langt solens lys trænger ned i vandet. Netop fordi lysforholdende har betydning for, hvor dybt ålegræsset kan vokse, anvender man ålegræs som miljøindikator på farvandets tilstand.

Hvis der er for mange næringsstogger som fx. kvælstof i vandet, vil det gøde plankton algerne der vil stige voldsomt i antal. Plankton algerne skygger for sollyset, der dermed ikke kan trænge langt ned i vandet og dermed vil plankton algerne skygge for ålegræsset.

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top