Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Som i så mange andre spørgsmål om naturbeskyttelse, ved vi det jo udmærket og har vist det i mange år.
Nu har en ny rapport fra Aarhus universitet slået det fast; Bundtrawling har store negative effekter på havbundens biodiversitet.

Det har vi jo vist i mange år, men når vi diskuterer naturbeskyttelse, sættes erhverv altid foran naturbeskyttelse. Det er jo arbejdspladser og økonomi i modsætning til natur, biodiversitet og så nogle floffi begreber som glæden ved naturen, den indre ro man får derude mm.

Rapporten slår ikke bare fast at trawl er skadeligt for flora og fauna der hvor der trawles – skaden fortsætter også i områder, der ikke bliver bundtrawlet! Op mod halvdelen af bundfaunaen dør ved den nuværende trawlintensitet i store områder af Kattegat. Biodiversiteten påvirkes desuden af bundtrawling, der foregår et andet sted.

Fiskerne påstår at bundtrawl svarer til når landmanden pløjer sin mark. Normalt sår landmanden så en afgrøde på marken, hvilket fiskerne jo ikke gør, så derfor holder det argument jo ikke.

Den velansete havforsker Steve O´Shea fra New Zealand har også brugt landmands billedet som sammenligning, men det billede han sammenligner med, er væsentligt mere drastisk…

Den kan I se her – mon vi vil acceptere det, hvis det foregik på land og vi kunne se det?

Du kan læse hele rapporten her

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top