Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Vadehavet er en af de vigtigste vådområder i verden og omkring 10 – 12 mio. vadefugle, gæs, ænder og måger har rasteplads og finder deres føde her. Her findes omkring 50 arter af vandfugle.

Dannelsen af Skallingen begyndte efter en stormflod i 1634. Strømforholdene ændrede sig efter stormfloden og sandvandring har gennem de sidste 3 – 400 år bygget halvøen op med strandvolde og klitter. Øen Langli i Ho Bugt er resterne af en halvø der under samme stormflod i 1634 blev afskåret fra fastlandet.
PÅ Langli findes de største kolonier af ynglende måger og terner både hav – og splitterner i Vadehavet.

Tidevand

To gange i døgnet overskyller tidevandet området.
Det er månen, solen og centrifugalkraften der tilsammen udgør havet puls, og som flytter mere end 1 mia. m3 vand frem og tilbage gennem de fire dyb, der forbinder vadehavet med Nordsøen.

Månens tiltrækningskraft trækker så at sige i vandoverfladen. Der er derfor højvande i Vadehavet, når månen er tættest på.
Tidevandet skaber rammen for et særpræget og meget rigt liv både i havet og i havbunden. Vadehavet er et vigtigt opvækststed for fiskeyngel der klækkes og vokser op her – Og det giver igen gode betingelser for fuglelivet – faktisk kan man sige at Vadehavet er verdens største spisekammer.

Vadehavet er en lavvandet kystlagune afgrænset af en række barriereøer og sandbanker, der begynder i nord med halvøen Skallingen og fortsætter med øerne Fanø, Mandø og Rømø og videre sydpå med de Frisiske øer ned til Holland.
Skallingen rykker i gennemsnit 3 m. tilbage om året. For 25 år siden var der 4 klitrækker på øen. I dag er der nogle steder kun 1 endda nogle steder kun ½ klitrække tilbage.

En stor del af sandet transporteres øst over og derfra af tidevandet flyttes ned mod Grådyb, der er indsejlingen til Esbjerg. Årligt foregår der en sandvandring på omkring 600.000 m3 sand fra Skallingen ned i Grådyb om året. Så der skal fjernes en del sand, for at holde Esbjerg Havn åben.

Husk dit gratis Youtube abonnement, så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top