Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Næsten alle vores søer får tilsat næringsstoffer. I den rene klarvandede sø vil der være en naturlig balance med mange bundplanter og forskellige vandfugle. Det er f.eks. blishøns, svaner og ænder der spiser planter. Der vil også være andre fugle som fiskehejre og toppet lappedykker der spiser fisk.
Tilsvarende vil der være næsten lige store bestande af fredfisk og rovfisk i den rene sø. Fisk som gedde og aborre jager og æder fredfisk og holder dermed bestanden af fredfisk nede og skaber en naturlig balance i søen.

 

Se også filmen om de renvandede lobeliesøer https://naturfilm.info/de-renvandede-klare-lobeliesoeer/

 

Søen er ikke i naturlig balance

Når først det gå galt og søen bliver eutrofieret – altså modtager for mange næringsstoffer stiger væksten af planteplankton og algerne gør vandet grønt og uklart. Så bliver det svært for rovfiskene at jage. Fredfiskene der lever af algerne, klarer sig fint i det grønne vand og bestanden af fredfisk kan stige voldsomt. Søen er kommet ud af sin naturlige balance. Det er en ond cirkel, der er selvforstærkende. Når bund planterne forsvinder har gedden og aborren ikke længere et sted at skjule sig og ligge på lur, når de jager og rovfiskene forsvinder dermed fra søen.

Gedde

Biomanipulationen virker

For at rette op på ubalancen i søen anvender man mange steder biomanipulation – og det virker.

I alt blev der fjernet 38,5 tons fredfisk fra Søndersø. Allerede et år efter at fredfiskene var sigtedybden i søen øget fra omkring 1 m. til op mod 5 m.
Undervandsvegetationens udbredelse øges tilsvarende hvor dybdegrænsen for planterne før oprensningen var 3,2 m. til 5,1 m.

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser.

Back To Top