Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Her i Danmark kan vi udelukkende se grundfjeldet på Bornholm.
Ikke des mindre er der grundfjeld over hele landet. Det ligger bare langt nede i jorden.
I Glamsbjerg på Fyn ligger grundfjeldet 835 m. nede under jordoverfladen. I Grindsted  skal man grave  et hul 1.650 m ned i jorden for at støde på grundfjeldet. Tager man videre vestpå ud i Nordsøen skal vi helt ned i 2.5 km. dybde under havbunden, før vi støder på grundfjeldet.
Bjerge dannes af afkølet vulkansk magma og eroderes ned til sten, grus, sand, silt og ler igennem millioner og atter millioner af år. Efterhånden som de nedbrudte bjergarter presses sammen dannes nye sedimentære bjergarter.

Det grundfjeld vi kan se på Bornholm er 1.700 mio. år gammelt. Grundfjeldet er siden dækket af sedimenter af bjerge, der er yngre end 1.700 mio. år gamle. Grundfjeldet er siden hen er blevet dækket af sedimenter fra senere perioder i historien.
Det er processer som for os mennesker synes evige, men som dog sker konstant.

Granit – Skurrestriber og spulerender

 

Selv noget der kan synes så uforgængeligt som det bornholmske grundfjeld har været udsat for kraftig erosion. Det ses overalt.

Sidste gang landskaberne var udsat for kraftige forandringer, var da de store gletsjere skød frem og dækkede landet med en mere end 2 km tyk iskappe i den sidste istid Weichsel. Under istiderne har de store gletsjere skuret hen over klipperne på Hammerknuden og slebet dem. Det kan tydeligt ses på klipperne. I øst hvor isen kom fra, er klipperne slebet ned til rundklipper med en skrånende og glat stødside og i vest er der en stejl læside med afrevne klippestykker der hvor isen passerede hen over og har sluppet Bornholm igen.

Ud over isens synlige kræfter på klipperne har smeltevandet da isen smeltede for 16 – 17.000 år siden også efterladt sig tydelige kendetegn.
Da isen smeltede drev smeltevandet ned gennem gletsjerspalterne og skabte kraftigt strømmende vandløb på klipperne. De vandløb har været under kraftigt tryk og ført småklipper og sten med sig og lavet skurre striber og spulerender på klipperne

Der har været mange stenbrud på Bornholm og flere steder i landet kan vi se hvad stenene er brugt til. Fx. er søjlegangen ved Nationalmuseet og de store elefanter ved Carlsberg lavet af hammergranit.

Se også Alunskiffer og antrakonitboller på Bornholm

Husk dit gratis Youtube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Hvis du kan lide, det vi laver, kan du støtte os på forskellige måder. Så kan vi fortsætte med at producerer naturfilm til dig i høj kvalitet.
Du kan fx. støtte os ved at dele vores film vidt og bredt på de sociale medier.
Du kan gå på YouTube her og abonnere på vores kanal. Det er gratis og fordelen er, at du får besked, hver gang vi lægger nye film op – og vi tjener lidt reklame penge, så vi kan fortsætte med at producere nye film til dig 🙂

Hvis du – eller dit firma eller organisation – vil støtte os med et større beløb eller tænker i sponsorat, så tag direkte kontakt med os.
Det gør en kæmpe forskel for os, så vi kan fortsætte med at producere flotte naturprogrammer hvor vi formidler danske natur i flot kvalitet – og har du ikke mulighed eller råd til at støtte, så bare nyd filmene og del dem gerne.
Tak for din / jeres støtte til vores projekt.

Back To Top