Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Nu er det efterhånden et godt stykke tid siden, de 15 nye naturnationalparker blev udpeget, men siden udpegningen af dem, er det ikke sket noget.
Vi må derfor  konstatere at regeringen sidder på hænderne mens de engang imellem taler grøn tågesnak.

En af de kommende naturnationalparker kender vi her på Naturfilm.info særdeles godt.
Det er Stråsø i Midt – og Vestjylland.

Stråsø ligger på landets største bakkeø – Skovbjerg Bakkeø. Bakkeøer er, bortset fra Bornholms grundfjeld, det ældste landskab der findes i Danmark.
Bakkeøerne blev dannet af de store gletsjere i forrige istid – Saale istiden, der begyndte for omkring 386.000 år siden. Saale istiden sluttede for omkring 128.000 år siden.

Stråsø naturnationalpark er et flot varieret landskab med å dale, skove, tørt græsland og nogle af landets største indlandsheder som Nørre – og Sønder Vosborg heder og Vind hede.

Hederne er levested for en lang række sjældne arter, som f.eks. den smukke vår – kobjælde. Af andre arter kan nævnes Cypresulvefod, der tilhører nogle af de ældste primitive karplanter i hele planteriget.
Den kødædende plante – eller mere korrekt sagt insektædende plante soldug findes også på hederne i Stråsø.
Der kan også ses mange arter af lortebiller, som f.eks. den trehornede skarnbasse og så er der den lille mariehøneedderkop, der kun ses få uger i foråret.

Det er også på hederne, man finder den smukke guldblomme med det poetiske navn Volverlej.
Blomsten blev tidligere brugt som medicinsk middel og som elskovsmiddel, men det er altså ikke for smart, for rent faktisk er den smukke blomst giftig.

De nye naturnationalparker skal friholdes fra skovdrift og landbrug og bliver derved til urørt skov.
Derved sikre man store sammenhængende områder med vildere natur.

Stråsø er hjemsted for en af landets største bestande af krondyr .
Gennem de seneste år, er der også kommet nye arter til. Bæveren er flyttet ind i å dalen.
Det er også her ulven begyndte at yngle i Danmark.
Men bare rolig. Ulvene er ikke farlige for os mennesker. Faktisk skal du være mere end almindelig heldig, hvis det lykkedes dig at se en ulv på en tur i stråsø. Det er mere sandsynligt, du får resterne af ulvens bytte at se.

Nu bliver Stråsø til landets største naturnationalpark. Det bliver spændende at følge udviklingen i Stråsø.

– og hvem ved, måske vi kan være heldige at få nye arter i Stråsø naturnationalpark.
Det var her på Vind hede, nogle af de sidste urfugle blev set, inden den smukke fugl blev erklæret uddød i Danmark i 2001.
Urfuglen er kendt for sin specielle parringsdans. Det vil da være herligt, hvis vi igen kan kan få mulighed for at se den specielle parringsdans i Stråsø naturnationalpark.

 

Naturnationalparker – en Pleonasme i dansk natur?

Når vi snakker om nationalparker, tænker vi på store fredede naturområder, der er beskyttet og forvaltet for at bevare dyre – og plantelivet og øvrige specielle naturværdier.

Rent faktisk har vi i forvejen 5 nationalparker i Danmark, men ingen af dem lever op til de internationale definitioner og standarder for nationalparker.
Der er således ikke nogen yderlig naturbeskyttelse og fredning af naturen i nationalparkerne end der er i områderne uden for. Der kan f.eks. både være skovdrift og landbrug i de danske nationalparkerne. De 5 nationalparker kan derfor ikke regnes som traditionelle nationalparker ud fra internationale standarder.

Loven om de danske nationalparker opregner 10 punkter som formål med nationalparkerne.
Kun 3 af de 10 punkter omhandler direkte natur og naturbeskyttelse. De øvrige punkter omhandler kulturhistoriske værdier, bidrag og udvikling af lokalsamfund og erhvervslivets udvikling, formidling og undervisning mm. Derfor kan man sige, at de nuværende nationalparker mere er sat i verden for at sælge nationalparkpølser og oplevelser end at sikre den trængte danske natur.

Nogle biologer og førende forskere inden for biodiversitet kalder ligefrem de nuværende nationalparker en skændsel, når man sammenligner med de danske nationalparker med nationalparker andre steder i verden.

Når de nuværende danske nationalparker mere er til pølsesalg og oplevelsesøkonomi end naturbevarelse og beskyttelse af biodiversiteten, har man derfor opfundet en nyt begreb – nemlig naturnationalparker.

At vi her i landet roder begreberne sammen og ligefrem opfinder et nyt begreb som naturnationalpark, for at få reel naturbeskyttelse, må siges, at være et paradoks. Over hele verden – lige bortset fra Danmark forbindes nationalparker med reel naturbeskyttelse.
Men her i Danmark er vi åbenbart nødt til at sætte natur foran ordet nationalpark, før vi kan inkorporere noget så ”vanskeligt” som reel naturbeskyttelse til nationalparkerne. Det er med til at skabe begrebsforvirring.

Begrebet naturnationalparker vil for alle blive opfattet som en pleonasme. Man kan undre sig over, hvorfor man ikke har forsøgt at ændre loven for de nuværende nationalparker. Flere af de nuværende nationalparker indeholder store naturværdier – tænk bare på Nationalpark Thy og Vadehavet.

Men det har åbenbart været nemmere at komme igennem med et nyt koncept hvor selve navnet er dobbeltkonfekt – altså en såkaldt pleonasme.

Men trods begrebsforvirringen, rod og nye ordsammensætninger der åbenbart skal til for at lave reel naturbeskyttelse, glædes vi her på Naturfilm.info over, at der nu gøres et stort og vigtigt tiltag for at beskytte den trængte danske natur.

Derfor siger vi velkommen til de nye naturnationalparker og glæder os til at følge udviklingen i dem – især her i vores egen baghave Stråsø.

Vil du læse mere om kritikken af nationalparkerne er der en interessant artikel her

https://netavisnord.dk/natur-og-miljoe/nationalparkerne-er-de-en-skaendsel/

Urfuglen blev erklæret uddød i DK i 2001.
Den flotte trehornede skarnbasse

Faktaboks: Hvad er internationale Nationalparker?
Begrebet nationalpark er internationalt defineret af IUCN (The World Conservation Union).
Her definerer man at nationalparker primært forvaltes med henblik på beskyttelse af økosystemer og rekreation.

Kategori II Nationalpark: Naturbeskyttelsesområde primært forvaltet med henblik på beskyttelse af økosystemer og rekreation.
Definition: Naturligt område til lands eller vands, udpeget for at a) beskytte den økologiske integritet af et eller flere økosystemer for nuværende og fremtidige generationer b) udelukke ressource udnyttelse eller beboelse der strider mod udpegningens formål c) give grundlag for åndelig, videnskabelig, uddannelsesmæssig og rekreativ brug, der alle skal være miljømæssigt og kulturelt forenelige.

Faktaboks 2 Pleonasme
En pleonasme er en ordforbindelse, hvor et eller flere ord er logisk overflødige.
Der hvor man bruger ord som dobbeltkonfekt som f.eks. ”bakke baglæns” – hvem har hørt om at man kan bakke forlæns?
Andre eksempler på pleonasmer:

Han går tit og ofte.
Åbne op.
En rund cirkel.
En gratis gave.
En norsk nordman fra Norge.
Jeg så det med mine egne øjne

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top