Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Overalt i landet er der lavet store afvandings og landvindings projekter.

Fra omkring 1850´erne og helt frem til 1950 – 60´erne blev å løb blev udrettet til lige kanalstrækninger, søer afvandet og fjordarme indvundet og forsøgt tørlagt. Danmark skulle være større og der var behov for landbrugsland.

Efterhånden som mulighederne var udtømt for nye projekter på land begyndte man at spejde efter indvindinger fra søterritoriet

I januar 1953 fremlagde Hedeselskabet en masterplan over inddæmningsmuligheder på havet og i fjorde. Planen blev modtaget med begejstring – nu skulle Danmark gøres større.

Og det blev endnu mere vidtløftigt. Professor i geografi ved Aarhus Universitet
Johannes Humlum der oprindelig kom fra Holstebro, slap fantasien frit løs med disse forslag i 1966.

Der var heldigvis ikke mange der tog hans forslag seriøst, men landet kunne have set meget anderledes ud, hvis alle projektmagerne havde fået frie hænder.

Møllen der var med til at pumpe vandet væk fra Vejlerne
Kreaturer græsser i Vejlerne
Vejlerne med Nationale Testcenter for Store Vindmøller i baggrunden.

Det var dog langt fra alle landindvindinger, der var en succes.

Et landindvindingsprojekt der i den grad ændrede sig, er Vejlerne.
Fra et forsøg på at skabe enge til afgræsning og høslæt, er Vejlerne i dag status af et af de vigtigste områder for ynglende og rastende vandfugle ikke bare i Danmark, men hele Skandinavien og Vesteuropa.

Ved Vejlerne finder man den største sammenhængende rørskov i hele Skandinavien. Søer og enge så langt øjet rækker, giver optimale forhold for mere end 300 fuglearter.
Kort sagt en paradis for vandfugle.

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top