Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Stenrev er det mest artsrige økosystem vi har her i danske farvande. Her er et rigt plante og dyreliv og stenrevene spiller en meget vigtig rolle i havet. Det er her mange dyr finder deres føde og kan skjule sig for rovdyr.
Det er ikke for ingen ting, man også kalder stenrev for havets oaser.

På revene vokser de frodige tangskove.
I danske farvande findes der mere end 300 forskellige arter af tang eller makroalger som de kaldes populært.

Alle alger kræver lys for at eksisterer. Derfor finder vi udelukkende de store tangplanter på relative lave dybder hvor lyste kan trænge ned i vandet. I danske farvande er det ned til omkring 20 – 30 m. dybder.

Algerne laver – ligesom planter på land – fotosyntese. De bruger sollysets energi til at danne ilt og organisk materiale – de byggesten, der danner grundlaget for alt liv i havet. Her er en undervandsfilm om stenrev og tangskove.

Stenrev I Kattegat
Dykker Undersøger Lille Boblerev I Kattegat
En Af De Farverige Fisk I Danske Farvande Blåstak
Der Ses Ofte Hummer På Revene
Dykker Optager Undervandsfilm

Stenrev og tangskove

Tangen har ikke rødder som planter på land har.

Tangen har hæfteskiver som bruges til at sætte sig fast på sten og andre hårde konstruktioner – så for at der kan være frodige tangskove i havet, er det nødvendigt, at der er stenrev og andre hårde bundmaterialer.

Tangen inddeles ud fra deres farver i grupperne rød, grøn – og brunalger.

Mange dyr lever hele livet i tangskoven. Dyrene søger føde, eller kommer for at gyde, eller bare for at søge skjul i revene.

Tangen behøver lys for at vokse, så fra 25 – 30 m. dybde og ned er der ikke mange tangplanter og her er det udelukkende dyrene der ses.

De flotteste og mest artsrige stenrev og tangskove ses derfor ned til omkring 20 – 25 m. dybde hvor der er en rig blanding af tangplanter og dyreliv.

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Historien om tangskoven på stenrevet er fra vores mini serie Havet omkring Danmark – Stenrev havets oaser.

Du kan se hele programmet ved at følge linket

Back To Top