Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Omkring 98 % af koralrevsfisk kan ikke avles og opdrættes i fangenskab. Derfor er der et stort fiskeri efter levende fisk.

Akvariebranchen er big business. I følge WWF er omsætningen på levende fisk en værdi på 800 mio. US $.
Ca. 98 % af saltvandsfiskene på kommercielt plan kan ikke avles og opdrættes i fangenskab. Derfor er der en stor industri, hvor fiskene fanges i havet fra revene for at blive solgt til hele verden.

Bærerdygtig og ikke bærerdygtig fangst af koralrevsfisk

Mange steder bruger man giften Cyanid til at fange fiskene.
Dykkeren sprøjter en opløsning af den stærke gift Natriumcyanid ud over revet.
Fiskene besvimer og de er nemme at indsamle for dykkeren. En stor del af fisken tager skade af giften. Både på deres skæl og de indre organer.
Korallerne og de andre organismer i området lider også stor skade eller dør ligefrem af den stærke gift.

En bærerdygtig måde at fange koralrevs fisk på, er med små håndnet.
Her jager dykkeren fiskene ind i et net, hvorefter han indsamler dem med et håndnet. På den måde tager fiskene ikke skade ved fangsten.

Klippet er en del af den 52 min. dokumentarfilm Tropiske koralrev under pres
Du kan se hele programmet her

Back To Top