Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Koralerv er det rigeste økosystemer i havet og kaldes med rette for – havenes regnskov. Trods denne enorme rigdom er der farer, for at revene
I løbet af få årtier forsvinde. Dels pga. klimaforandringer men der er også mange andre presfaktorer på revene, som fx. overfiskeri, forurening mm.

Den konstant stigende befolkning og den hurtigt voksende økonomi i Asien presser ressourcerne i havet. Det bugner af fisk på de store fiskemarkeder– og efterspørgslen stiger konstant. Det er med til at øge presset på havene i jagten på fisk og andre ressourcer.

På verdensplan er op mod en halv milliard mennesker afhængige af sunde koralrev.

Bærerdygtigt fiskeri

De lokale folk, der bor ude på øerne fisker fortrinsvis med bærerdygtige og traditionelle redskaber. Bajo folket der oprindelig var havsigøjnere, der levede på deres både, fiskede traditionelt som undervandsjæger med hjemmelavede dykkerbriller og harpun.

Ud over denne form for fiskeri, bruger man fiskefælder – en såkaldt Babu (ruser). Efterhånden som Bajo folket flytter på land forsvinder de gamle traditionelle fiskemetoder.

Ikke bærerdygtigt fiskeri

Der findes også meget destruktive fiskeformer.
Flere steder har man gennem en del år anvendt dynamitfiskeri. En hjemmelavet bombe smides ud i havet og trykbølgen fra eksplosionen dræber alle fisk i nærheden. Samtidig smadres koralrevet ved eksplosionen og alle andre organismer i området dræbes også.

Dynamitfiskeri er ulovligt og er på retur, men det sker stadig mange steder.

Ud over denne form for lokale påvirkninger foregår der også et meget stort fiskeri med store fiskefartøjer.

Store fiskefartøjer støvsuger havet for fisk.
Kæmpe stimer tun bliver fanget og solgt på markederne – og det er langt fra alt fiskeri, der foregår lovligt. Ulovligt fiskeri – eller piratfiskeri som det også kaldes et stort problem mange steder.

Det intensive fiskeri betyder, at en væsentlig del af fiske bestandene er fuldt udnyttet eller direkte overfisket.

Og med et piratfiskeri der ikke kan kontrolleres er mange bestande måske på vej til at kollapse?

Hvis du vil se hele den 52 min. dokumentarfilm Tropiske koralrev under pres,kan du se den her

Back To Top