Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Det sted på planeten vi kender som Danmark, har ikke altid eksisteret. Igennem de 4½ milliard år vores planet jorden har eksisteret, er der sket kolossale forandringer.

Op igennem tiden har der her hvor vi bor i dag skiftevis været dybt hav, tørt land, ørken, indlandsis og klimaet har varieret fra arktisk til tropisk.
Rent geografisk har landet bevæget sig fra den sydlige halvkugle op over ækvator, til det sted den er i dag.

Langt størstedelen af de landskaber vi ser i dag, er formet af de store gletsjer fra den sidste istid. Under de lag ligger aflejringer fra tidligere geologiske perioder.

I Perm perioden for 290 – 250 mio. år siden lå de danske områder Syd for ækvator. Landet var ørken med store saltsøer og fordampningen var så stor, at der er aflejret op til 200 m tykke lag salt i den danske undergrund.
De lag blev efterfølgende dækket af senere perioders aflejringer som fx. kridt , kalk og ler.

Danien, kalken og saltet

For 65 – 60 mio. år siden var Danmark dækket af et varmt dybt hav.

Havet var fuldt af liv. Skallerne fra mikroskopiske alger faldt til bunds når algerne døde og dannede en havbund bestående af tykke lag kalk. Her levede forskellige muslinger og søpindsvin.
De kan nu findes som fossiler i kalklagene og forsteninger på strandene.

Perioden har fået navnet Danien, opkaldt efter Danmark da det er her, de bedste eksempler på kalken findes.

Flere steder kan kalken i dag ses i overfladen. Kalken er blevet skubbet op gennem yngre sedimenter af en saltdiapir.

En saltdiapir eller salthorst som den tidligere blev kaldt, dannes når saltet skyder op gennem de yngre lag, der er aflejret oven på saltet og løfter de overliggende lag op.

Det sker, fordi saltet bevarer sin vægtfylde og ikke kan trykkes sammen.
Når de lag der ligger oven på saltet, bliver tilstrækkeligt tunge, vil deres vægtfylde blive større end saltets og saltet vil ”flyde” op igennem de overliggende lag og danne en pudeform.

Saltet kommer ikke helt op til overfladen, for når det når kommer op til de lag, hvor der er grundvand, vil saltet blive opløst af vandet.

 

Se også historien om Røjle Klint og Lillebælt leret

Her kan du se kalken fra Danien tiden:

Faxe kalkbrud, Stevns klint, Karlstrup kalkbrud, Sangstrup – og Karleby klinter på Djursland, bulbjerg, Hanstholm Knuden og Kællingedalen, Odby klint Thyholm, Daugbjerg og Mønsted kalkgrubber, Hjerm Kalkmine m. fl.
Bemærk venligst listen er ikke fuldkommen.

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top