skip to Main Content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

For 50 mio. år siden var det land, vi i dag kender som Danmark dækket af et 200 – 300 m. dybt varmt hav.
I Røjle klint ved Lilebælt ses lerlag dannet i den periode.

Den meget fede finkornet glatte ler er dannet fra sedimenter fra de norske og svenske grundfjelde. Fjeldende er eroderet ned og det fine ler er ført ud på det dybe hav, hvor det er aflejret i Lillebælt området.

Det er det samme dybe hav, der har været ved Fur, men forskellen er, at der har været næringsrige havstrømme i Fur området, der har givet opblomstring af kiselalger og derved blev der dannet moler. Her ved Lillebælt er det det rene ler, der er aflejret.

Ovenpå leret kan man se moræneler fra den sidste istid.
Faktisk kan man på dele af Røjle Klint se lag fra hele 3 istider – og det er usædvanligt.

Røjle Klint
Røjle klint
Lillebælt ler

Kysten skrider ud i havet

Ved Lillebælt er det ikke kysterosion, der gnaver landet bort. Det er snarere omvendt. Det plastiske ler kaldes Lillebælt Ler. Når leret bliver fyldt med vand, svulmer det og bliver blødt som smør.

Når det sker skyller landet nærmest ud i vandet i 200 – 300 m. lange tunger.
Ved Røjle Klint kan der over en strækning på 6-7 km ses hvordan leret er skredet ud i havet i store tunger og har revet hele træer med ned på strandbredden.

Udover Røjle Klint kan Lillebælt leret også ses ved Trelde Næs i Fredericia på modsatte side af Lillebælt.

Se også filmen der fortæller om Fur og fossilerne

Glimmersand – H.C. Andersen og Søren Kirkegaard

En anden sjov iagttagelse ved Røjle Klint er at man kan finde glimmersand.
Det er dannet for 25 – 26 mio. år da Danmark begyndte at komme op til overfladen.
Sandet skinner og glimter og har været et mindre udenøs eksporteventyr.
Sandet har været anvendt til at opsuge overskydende blæk, dengang med skrev med blæk.

Sandet var hældt på ”saltbøsser” og når man havde skrevet et ark papir, dryssede man et tyndt lag sand på, for at opsuge det overskydende blæk og pustede det forsigtigt af igen – så måske nogle af Søren Kirkegaards værker eller H. C. Andersens eventyr har fået fjernet overskydende blæk fra deres værker med glimmersand.

Røjle Klint
Der kikkes på glimmersand
Søren Kirkegaard

Kan du lide, det vi laver?

Hvis du kan lide, det vi laver, kan du støtte os på forskellige måder.
Så kan vi fortsætte med at producerer naturfilm til dig i høj kvalitet.
Du kan fx. støtte os ved at dele vores film vidt og bredt på de sociale medier.
Du kan gå på Youtube her og abonnere på vores kanal. Så tjener vi nemlig lidt reklame penge 🙂
Du kan også vælge at støtte os direkte økonomisk ved at donere et valgfrit beløb via 10ER.dk
Hvis du – eller dit firma eller organisation – vil støtte os med et større beløb eller tænker i sponsorat, så tag direkte kontakt med os.
Det gør en kæmpe forskel for os, så vi kan fortsætte med at producere flotte naturprogrammer hvor vi formidler danske natur i flot kvalitet – og har du ikke mulighed eller råd til at støtte, så bare nyd filmene og del dem gerne.
Tak for din / jeres støtte til vores projekt.

Back To Top