Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

For 50 mio. år siden var det land, vi i dag kender som Danmark dækket af et 200 – 300 m. dybt varmt hav.
I Røjle klint ved Lilebælt ses lerlag dannet i den periode.

Den meget fede finkornet glatte ler er dannet fra sedimenter fra de norske og svenske grundfjelde. Fjeldende er eroderet ned og det fine ler er ført ud på det dybe hav, hvor det er aflejret i Lillebælt området.

Det er det samme dybe hav, der har været ved Fur, men forskellen er, at der har været næringsrige havstrømme i Fur området, der har givet opblomstring af kiselalger og derved blev der dannet moler. Her ved Lillebælt er det det rene ler, der er aflejret.

Ovenpå leret kan man se moræneler fra den sidste istid.
Faktisk kan man på dele af Røjle Klint se lag fra hele 3 istider – og det er usædvanligt.

Røjle Klint
Røjle klint
Lillebælt ler

Kysten skrider ud i havet

Ved Lillebælt er det ikke kysterosion, der gnaver landet bort. Det er snarere omvendt. Det plastiske ler kaldes Lillebælt Ler. Når leret bliver fyldt med vand, svulmer det og bliver blødt som smør.

Når det sker skyller landet nærmest ud i vandet i 200 – 300 m. lange tunger.
Ved Røjle Klint kan der over en strækning på 6-7 km ses hvordan leret er skredet ud i havet i store tunger og har revet hele træer med ned på strandbredden.

Udover Røjle Klint kan Lillebælt leret også ses ved Trelde Næs i Fredericia på modsatte side af Lillebælt.

Se også filmen der fortæller om Fur og fossilerne

Glimmersand – H.C. Andersen og Søren Kirkegaard

En anden sjov iagttagelse ved Røjle Klint er at man kan finde glimmersand.
Det er dannet for 25 – 26 mio. år da Danmark begyndte at komme op til overfladen.
Sandet skinner og glimter og har været et mindre udenøs eksporteventyr.
Sandet har været anvendt til at opsuge overskydende blæk, dengang med skrev med blæk.

Sandet var hældt på ”saltbøsser” og når man havde skrevet et ark papir, dryssede man et tyndt lag sand på, for at opsuge det overskydende blæk og pustede det forsigtigt af igen – så måske nogle af Søren Kirkegaards værker eller H. C. Andersens eventyr har fået fjernet overskydende blæk fra deres værker med glimmersand.

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Røjle Klint
Der kikkes på glimmersand
Søren Kirkegaard
Back To Top