Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Den Grønbrogede Tudse – eller Fløjtetudsen som den også kaldes er knyttet til kystnære lokaliteter. Den findes kun på Sjælland og øerne.

Den har en vis tolerance overfor saltvand og derfor kan man finde den i vandhuller langs med kysten, der har en vis påvirkning fra havet udenfor. Rent faktisk kan den også sprede sig ude i havvandet.

Findes i vandhuller tæt på kysten

Det er en meget smuk tudse. Det specielle mønster den har på ryggen er unik for hver eneste individ. Grønbrogede Tudser er ret sjældne i Danmark. De findes som regel i åbne vandhuller uden vegetation tæt ved kysterne.

Yngle sæsonen for den grønbrogede tudse starter typisk i midten af april. Hannerne vandrer ned til vandhullerne og starter med deres fantastiske fløjtelyd, hvormed de tiltrækker hunnerne.
Hver hun lægger mellem 2.000 – 18.000 æg. De klækker i løbet af 3 – 4 dage og i løbet af et par måneder udvikler haletudserne sig til færdige grønbrogede tudser.
Når yngle sæsonen er overstået går padderne på land og lever resten af deres liv i omgivelserne tæt ved vandhullerne.

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top