Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Lort er godt! Lort er ikke bare godt, det er vigtigt for planter, for gødningsbiller og de dyr som fugle mm. der lever af møgbillerne.

I nogles øre kan det måske lyde mærkeligt, men rent faktisk mangler der lort ude i landskabet.
De fleste produktionsdyr, som f.eks. køer gik tidligere ude på markerne. I dag står de i stalde og kommer aldrig ud i det fri. Det er et trist liv for produktionsdyrene og det medfører, at der ikke længere er lort på markerne, så møgbiller og andre dyr der lever af og i lorten, er gået kraftigt tilbage.

Her i filmen fortæller driftsleder Niels Dahlin Lisborg om den klassiske kolort og hvilken betydning lort har for flora og fauna

Kreaturer græsser i Vejlerne
Driftleder Niels Dahlin Lisborg fortæller om livet i Vejlerne

Lort som levested

Det behøver ikke at være et lorteliv, selvom man lever i lort til halsen.

En række dyr er knyttet til lort. Det næringsrige møg giver mad både til de fuldt udviklede insekter og til larver. Den hårde skorpe på lorten, holder den fugtig indvendig, så larverne inde i lorten ikke risikerer at tørre ud. Selve på kolde dage er der en vis varme inde i lorten – og det er også godt for larverne.

Mere end 200 arter insekter er knyttet til lort. Det er f.eks. skarnbasser, fluer, møgbiller mm.
Lort er ikke bare levested og føde for en række dyr og larver. En lang række dyr lever helt eller delvist af insekterne fra lorten F.eks. Humlerovbille, Stor Gødningsrovflue og fugle som stære, rødrygget tornskade, kragefugle og storke mm.

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top