Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

På landjorden er der stor forskel på naturen i de forskellige egne af landet. Sådan er det også i havet.

Mange af de arter vi skal dykke dybt for at finde i de indre farvande som fx. søanemoner og dødemandshånd, kan vi se på væsentligere lavere dybder i den vestlige del af Limfjorden. Det skyldes saltindholdet i vandet.

De danske farvande inddeles i 119 vandområder. Ud af disse er kun 2 i god økologisk tilstand.
Limfjorden er et hårdt belastet og betegnes som i ringe økologisk tilstand. Det skyldes for mange næringsstoffer i havet, bundslæbende fiskeredskaber og andre menneskeskabte påvirkninger.

Limfjorden er trods få fisk og mange næringsstoffer i vandet et fint sted at dykke.

Der findes dog stadig noget oprindelig marint liv, selvom tilførte arter ude fra verden efterhånden dominerer livet i fjorden.
Her findes invasive arter som Stillehavsøsters, Østasiatisk søpung, Amerikansk knivmusling og Saragossatang der fortrænger de oprindelige danske arter.

Se også hvordan man kan genetablere stenrev
https://naturfilm.info/genetablering-af-stenrev/

Der er stor forskel på artsantal af flora & fauna i danske farvande

Det skyldes det aftagende saltindhold i vandet efterhånden som vi kommer ind igennem farvandet.

Østersøen modtager enorme mængder ferskvand fra floder – faktisk modtager Østersøen hele 470 km3 ferskvand pr år. Det svarer til 2 % af Østersøens samlede rumfang. Det giver en svag nordgående strøm op igennem Øresund og Bælthavet

Fra Nordsøen trænger havvand med høj saltindhold ind igennem Skagerrak og ned igennem Kattegat og Bælthavet som en tung bundstrøm. Mens det mindre salte og dermed lettere ferske Østersø vand bevæger sig nordpå og flyder oven på det salte Nordsø vand.

De 2 vandmasser bliver blandet lidt af vind og bølger, men der ses ofte en tydelig lagdeling i vandet.

I det salte vand i Skagerrak og nordlige Kattegat lever der omkring 2.300 arter af flercellede dyr og det antal falder mærkbart ind igennem de indre farvande mod Østersøen.

I Bælthavet og det nordlige Øresund er artsantallet allerede faldet til omkring det halve altså ca. 1.100 arter og i Østersøen  til omkring 100 arter – her kan man så til gengæld støde på enkelte ferskvands arter.

Synes du om Naturfilm.info?

Hvis du kan lide det vi laver, kan du støtte os på forskellige måder, så vi kan fortsætte med at producerer naturfilm til dig i høj kvalitet.

Du kan fx. støtte os ved at dele vores film vi og bredt på de sociale medier.

Du kan gå på Youtube her  https://www.youtube.com/channel/UCNGb1zTe9y-Q3SydZziE4Hw?view_as=subscriber
og abonnere på vores kanal.

Back To Top