Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

I Sandavágur fjorden på Færøerne ligger et stort havbrug. Det gør der faktisk ret mange steder i de færøske fjorde. Fiskeopdræt er et stort erhverv på øerne. Fodret til fiskene i havbruget pumpes ud i burene og det foder fiskene i burene ikke når at æde før det falder mod bunden, lokker mange andre fisk til fjorden.

Det benyttede vi os af og dykkede tæt ved havbruget, hvor der var en kæmpe stime sej og et par enkelte torsk. Fiskene ligger meget fint fordelt i vandsøjlen, så de mindste er øverst oppe på 6 – 7 m. dybde og de store klepperter er nede på 25 m.

Kært barn har mange navne

Sej tilhører torskefamilien. De er udprægede stime – og vandrefisk, der lever pelagisk (i de frie vandmasser) ned til omkring 250 m. dybde. De mindre sej spiser plankton, små krebsdyr og fiskeyngel og de voksne fisk spiser foruden sild, brisling og ikke mindst egne yngre artsfæller. Sej kan blive 20 – 25 år gamle.

De sej vi dykker med her, er de fisk, du ved fiskehandleren kender som mørksej.
En anden sej nemlig den som fiskehandleren kalder lyssej hedder også Lubbe eller Blåsej.
Men de er alle i torskefamilien

Er du forvirret? Det kan blive meget værre. Fiskehandlere har nemlig omdøbt nogle fiskearter, så du ikke får grimme associationer. F.eks. kaldes havkat for koteletfisk – for hvem har dog lyst til at spise en kat?
Tilsvarende kaldes pighaj for Kongeål. Det lyder da fint, sådan nærmest royalt. Det navneskifte gjorde, at det var nemmere at sælge pighaj. Hajer indeholder store mængder urinsyre og derfor kan haj smage af pis, hvis den ikke er behandlet ordentligt.

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top