Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Tranerne yngler i det nordøstlige Europa og over mod Sibirien.
Når tranerne trækker nordpå om foråret passere de det østlige Danmark på vej mod nord.

Tranerne forsvandt som ynglefugl fra Danmark i midten af 1800 tallet, men er begyndt at komme talstærkt tilbage til landet.

Fuglene yngler i hedemoser og er meget sky, så det kan være svært, at komme tæt på de store fugle.
Et sted der er 100 % garanti for at se traner og tranedans er ved Hornborgarsjöen i Sverige.

De første traner begynder at komme til området i slutningen af marts og det hele eksploderer i april, hvor der kan være helt op til 10.000 – 20.000 traner på en enkelt dag.

Tranerne har tilbragt vinteren i Sydeuropa – hovedsageligt Spanien og Nordafrika og er nu på vej nordpå for sommeren.
Tranedansen er ikke en parringsdans, men mere end måde en han og huntrane styrker båndende mellem dem på.
Efter nogle dages hvil ved søen trækker tranerne videre nordpå til ynglepladserne hvor selve parringen sker.

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top