Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Et af de bedste tegn på foråret, er når planterne i skovbunden springer ud.
Nogle steder dufter der lækkert af hvidløg. Det er ramsløg. De kan dække store områder af skovbunden. Ramsløg er lækre i mad og kan bruges til mange ting.

Husk i offentlige skove må du plukke ramsløg i begrænset mængde og kun til eget brug. I private skove må det kun tage det, du kan nå fra veje og stier. Ingen af stederne må du grave planterne op, du må udelukkende plukke bladene.

anemoner i skoven
Der plukkes ramsløg

Anemonernes korte forår

Anemoner er en anden plante der dækker store arealer af skovbunden. Sæsonen for anemoner er kort.
I foråret skyder anemonens rodskud stængler op af jorden. Der vokser blomster og blade på stænglen og de dækker smukt skovbunden til træernes løv lukker for solens lys. I maj / juni visner anemonerne hen for at vente nede i jorden til næste forårs komme.
Her i landet har vi 3 arter anemoner; Hvid, gul og blå.
De hvide og gule anemoner har tykke stivelsesholdige rodskud der indeholder masser af næring.
Både hvide og gule anemoner spreder sig fortrinsvis vegetativt, hvor jordstænglen langsomt spreder sig ud over et stadigt større område. Det er derfor, hvide og gule anemoner ofte står tæt og dækker store dele af skovbunden.

Hjælp til spredning af myrer

Den blå anemone er anderledes. Den har tynde trævlerødder, som den bruger til at hente næring fra jorden. I modsætning til de hvide og gule anemoner er den blå anemone stedsegrøn. Det betyder at den kan lave næring ved fotosyntese hele året, hvor der er relativt meget lys i skovbunden, fordi der ikke er løv på træerne.
Den blå anemone spreder sig ved hjælp af myrer. Anemonens frø er omgivet af et olieholdigt stof, der lokker skovmyrer til. Myrerne er vilde med olien og slæber lystigt frøene rundt i skovbunden, hvor de æder olien og efterlader frøet, som så kan spire og en ny lille blå anemone kan vokse frem.

Det skal bemærkes at myrer spredning også sker med hvide og gule anemoner, men for deres vedkomne er det fortrinsvis spredning med stænglerne i jorden. Hvor den blå anemone er fuldstændig afhængig af myrer for at spredes.

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top