Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Boblerev er en meget sjælden og unik naturtype og Danmark er det eneste sted hvor der er fundet aktive boblerev i Europa. Revene blev først opdaget og videnskabeligt beskrevet for en snes år siden, selvom de lokale fiskere har kendt til dem i flere generationer. Boblerevene er især fundet i nærheden af Tornquistzonen. Det er en forkastningszone der går i et bredt bælte der går fra Anholt over Læsø til Skagen og ud i Nordsøen.  Tornquistzonen ligger også hvor de bornholmske sprækkedale som Ekkodalen ligger.

Boblerev er noget af det tætteste, vi kommer på tropiske koralrev herhjemme, og de er levested for et væld af fisk, andre marine dyr og alger.

Her kan I se en fortælling om de fantastiske rev. Historien er fra TV serien Når landet skaber sig
Hele serien kan ses her https://vimeo.com/ondemand/narlandetskabersig

Dannet af metangas

Revene er dannet af metangas, der siver op igennem undergrunden. Det kan man tydeligt se, både i havbunden og i helt stille vejr , hvor boblerne tydeligt ses på havoverfladen.

Gassen siver op igennem sedimentet i havbunden.  Undervejs foregår der en kemisk reaktion hvor anaerobe bakterier, dvs. bakterier der lever uden ilt, nærmest kitter bundens sandkorn sammen til en kalkholdig betonlignende struktur. Denne proces er foregået nede i selve havbunden.

Op igennem tiden har ændrede strømforhold ført til erosion af havbunden og sedimentet er ført væk, således at revene i dag er frilagt.

Dykker Undersøger Lille Boblerev I Kattegat
Der Ses Ofte Hummer På Revene
En Af De Farverige Fisk I Danske Farvande Blåstak
Marsvin I Overfladen

Se også hvordan ulken vogter æg og de små nye yngel klækker
https://naturfilm.info/ulken-vogter-aeg/

Der er en del boblerev i danske farvande

Den findes en del boblerev rundt om i Kattegat. De ligger på en linje  fra Hesselø op over Anholt og Læsø og ud i Nordsøen.
De mange sprækker og huler udgør et perfekt gemmested både for fisk og skaldyr. Der ses også ofte marsvin i områderne.
Revene er noget af det tætteste, vi kommer på tropiske koralrev herhjemme. De er levested for et væld af fisk, andre marine dyr og alger.

Boblerev Tæt Bevokset Med Tang

Husk dit gratis Youtube abonnement, så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top