Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

”I Jylland ligger den såkaldte Limfjord, der er så rig på fisk, at den sikkert yder indbyggerne lige så meget føde, som hele agerlandet”.
Saxo Grammaticus ca. år 1200

 

Op gennem historien har Limfjorden været det mest fiskerige farvand i hele landet. Sildene stod tætte som i tønder i fjorden. Der var så mange sild, at tjenestefolkene på de store gårde, krævede, at de højst fik sild til to måltider om dagen. Sild et af de helt store eksporteventyr til landende omkring Østersøen og Norge. I den vestlige del af fjorden var det fortrinsvis ål der blev fanget.

Da stormfloden i 1825 brød gennem og fjorden blev salt, skete der et regimeskifte. De mange ferskvandsfisk, der levede i fjorden døde og langsomt skete der en ændring så det var saltvandsfisk i stedet.

Men fiskeriet var fortsat rigtig godt.

I 1920´erne kom der motor på fiskerbådene. Dels til at drive bådene frem men også til at hale garn – trods det var ulovligt at bruge motor til at trække garn hjem med. Ålegarnet blev til åletrawl og høstede kolossale mængder ål og andre fisk.
Fangst mængderne steg voldsomt, men efterspørgslen fulgte ikke med og dermed faldt prisen på fiskene.
Det gjorde at der skulle fanges endnu flere fisk, for at den enkelte fisker kunne tjene til dagen og vejen.

Omkring 1970 var fiskeriet slut i fjorden. Da var det ikke længere rentabelt.
I dag er der udelukkende fiskeri efter hummer og muslingeskrab samt sild i perioderne hvor de trækker ind i fjorden.

Når man dykker i Limfjorden, møder man ofte hummer. Gennem de seneste 10 år er bestanden i fjorden steget meget. Det er fascinerende dyr at se på, når de løber hen over havbunden. Hvis en hummer vil hurtigt væk ”svømmer” den ved at smække halen ind under sig selv. Når den gør det farer den afsted som skudt ud af en kanon. Det går lynende stærkt.

Naturen Naturel er en TV serie i fem afsnit, vi har produceret til TV Midtvest

For os der bor eller kommer fra området ved Limfjorden, er fjorden nærværende i vores bevidsthed og en væsentlig del af vores sjæl og identitet.
Den glæde og kærlighed vi har til området, vil vi gerne dele med jer alle

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top