Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Overalt i landet er der lavet store afvandings og landvindings projekter.

Å løb blev udrettet til lige kanalstrækninger, søer afvandet og fjordarme indvundet og forsøgt tørlagt. Efterhånden som mulighederne var udtømt for nye projekter på land begyndte man at spejde efter indvindinger fra søterritoriet

I januar 1953 fremlagde Hedeselskabet en masterplan over inddæmningsmuligheder på havet og i fjorde. Planen blev modtaget med begejstring – nu skulle Danmark gøres større. Der blev ikke taget hensyn hverken til naturen eller for den sags skyld til de fiskere, der levede af fiskeri ved kysterne. Både natur, fisk og fiskere måtte vige pladsen for ønsket om mere landbrugsjord – og Vindø Bugt skulle være den første prøveklud.

Ideen var at opføre et dæmning fra Struer havn over til Vindø Odde og en tilsvarende fra nordspidsen af Vindø enten over til Gyldendal eller helt op til Kaas hoved. Både lokalt og nationalt var der stor tilslutning til projektet trods de lokale fiskeres kraftige protester.
Men projektet blev heldigvis aldrig realiseret.

Der var mange andre steder, der blev lavet store landindvindingsprojekter. Det kan du høre mere om her i afsnit 4.

Vi skal også se på sex mellem klyder og så skal vi møde de store havpattedyr delfiner, der har holdt til i fjorden gennem de senere år.

Naturen Naturel

Naturen Naturel er en TV serie i fem afsnit, vi har produceret til TV Midtvest
For os der bor eller kommer fra området ved Limfjorden, er fjorden nærværende i vores bevidsthed og en væsentlig del af vores sjæl og identitet.
Den glæde og kærlighed vi har til området, vil vi gerne dele med jer alle

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top