Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Der er et spændende liv med mange forskellige smådyr i vandhuller og søer.
Her kan du finde mange forskellige arter fra Vårfluelarver og Døgnfluer, Padder og Tæger som fx. den fascinerende Stavtæge, nymfer og guldsmede mm.

Vandoverfladen der er nem at bryde for os, kan være uigennemtrængelig for mange af de små dyr.
Nogle dyr som fx. skøjteløbere kan gå på vandhinden og andre bruger vandhinden til at holde fast i, som om de hang på undersiden af et uigennembrydeligt tag.

 

Se også hvordan guldsmeden kravler på land og den ufuldstændige forvandling fra vandlevende til flyvende insekt foregår her
https://naturfilm.info/guldsmedenes-ufuldstaendige-forvandling/

Fuldstændig og ufuldstændig forvandling

De fleste insekter skal gennemgår 4 stadier:
Æg – Larve – Puppe – Voksen (Imago)

Det er den fuldstændige forvandling hvor æggene klækkes til larver, der slet ikke ligner de færdige dyr. Efter at dyret har gennemgået flere larvestadier forpupper larven sig og her sker der endelig forvandling fra larve til kønsmodent insekt.
Den udvikling sker bl.a. for Biller, sommerfugle, årevingede og to-vingede.

Den anden form for forandring er den Ufuldstændige forandring.

Her gennemgår insektet tre stadier: Æg – Nymfe – Voksen.
Æggene klækker til nymfen der ændrer sig gradvis til et voksent insekt.
Den udvikling sker bl.a. for Guldsmede, græshopper og tæger.

Vandhullets glubske rovdyr

Mange af dyrene i vandhullet er glubske rovdyr, så der foregår en evig kamp for overlevelse nede under overfladen.

Her på billede serien kan du se hvor stor forskellen er på et dyr som Den store Vandkalv, der har gennemgået en fuldstændig forvandling

Vandkalv Larve

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top