Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

 I foråret er der fuld knald på naturen. Det syder og bobler og alle dyr og planter er i gang med at formere sig og sikre de næste generationer.

Det er altid fascinerende at se dyrenes parringsadfær og yngelpleje.
Her er en kort historie om skarven. Fuglen der i den grad er elsket og hadet.

Fuglen der er elsket og hadet

Skarven er virkelig en fugl der kan sætte sindene i kog. De kontroversielle fugle ses mange steder langs kysterne og ved de større søer. I vintermånederne trækker en del skarver ind og fouragerer i vandløbene.
Fjerdragten er helt sort, men i yngle perioden har fuglene hvide ansigtstegninger og en hvid lårplet.

Skarvernes føde består af fisk. Fuglene dykker og jager i vandet og det er bla. her konflikten opstår, fordi som de dygtige jægere skarverne er, fanger de mange fisk. En skarv spiser i gennemsnit 300 – 400 gram fisk om dagen.

Eftersom fiskebestandende i mange af vores vandløb og kystnære farvande er kraftigt reduceret, opstår der derved konflikt mellem lyst – og erhvervsfiskere og fuglene. Fiskerne mener, at skarverne udgør en risiko mod de reducerede fiskebestande. Desværre glemmes der ofte i debatten, at det er vi mennesker, der har reduceret fiskebestandende ved overfiskeri og udretning og ødelæggelse af vandløbene.

Skarver ligger på rede på jorden
skarv i yngledragt
Skarv unge i rede
nærbillede af skarvs næg

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Træerne dør

En anden årsag til, at mange ikke kan lide skarver er, at de bygger rede i træer og at skoven efter nogle år går ud pga. overgødsning fra de mange næringsstoffer, der er i fuglenes ekskrementer.

Skarven er udpræget opportinist.
Skarver tilhører en primitiv slægt af fugle – de årefodede. Det er nogle af de ældste fuglearter, der findes. Skarven er som opportunist så tilpasningsdygtig, at den ikke har haft grund til at ændre sig.
Uanset de biologiske og klimatiske ændringer, så har fuglenes strategi været, at tilpasse sig de nye forhold og finde nye fødeemner og andre bosteder  og dermed vende det til egen fordel og overlevelse mulighed.

 

Klippet er fra filmen Skarven – elsket og hadet.
Vil du se hele filmen, kan du finde den her

Back To Top