Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

En af de mest kendte af havets forårsbebudere er stenbidderen.
Den er nok mest fra de lækre rogn, der nydes med en kop kold hvidvin.

I begyndelsen af foråret, kommer stenbiderne ind til kysten for at gyde.
Hunnen – der også kaldes kulso og kvabso gyde en klæbrig ægmasse, så den sidder fast på en sten, hvorefter hannen beskytter æggene aggressivt mod alle ægrøvere som fx. ulke, torsk og krabber – ja selv en stor dykker kan stenbideren forsøge at angribe, hvis dykkeren imiterer et angreb på æggene.
Stenbider hannen bliver også trofast ved ægmassen, selvom æggene måske bliver delvis eksponeret ved lavvande.

Stenbiderens bugfinner har udviklet sig til sugekopper som fisken bruger til at holde fast med, når han ligger og beskytter æggene i den stærke strøm.

Når ynglen er klækket søger hannen igen ud på dybere koldt vand.
Den lille stenbidere yngel på bare 3 cm længde søger hurtigt mod bunden for at gemme sig mellem stenene.

 

Kompliceret parringsspil

Stribet Fløjfisk har en sjov og kompliceret parringsadfærd.

Hannen laver et flot kurmageri, hvor han svømmer rundt om hunnen, mens han rejser sin flotte rygfinne.

Hvis det lykkedes at imponerer hende, svømmer de op i gennem vandet hvor de gyder æg og sæd i en stor sky. Æggene flyder i overfladen til de klækkes. Larverne lever pelagiske – dvs. i de frie vandmasser indtil de hen på sensommeren hvor de er ca. 10 mm- søger mod havbunden.

Stribet fløjfisk er nok en af de mest farverige fisk, vi har i danske farvande.

Se også hvordan ulken vogter sine æg. Det har den faktisk gjort før stenbideren kommer ind i vores fravande

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Back To Top