Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Den lille hval marsvin er Danmarks mest almindelige hval. De små hvaler kan blive 1,4 – 1,8 m. lange. Et marsvin har en vægt på cirka 50 – 65 kg.

Marsvin lever kystnært og er meget sky. Det er den eneste hval, der yngler fast i Danmark.
Selvom marsvin er tandhvaler tygger de ikke maden. Tændernes form er ikke indrettet på at de kan tygge føden. I stedet vender de fiskene, så de kan sluge silden med hovedet først, så fiskens finner ikke virker som modhager på vej ned igennem halsen.

Marsvinene er delt i forskellige bestande; En der holder til i Nordsøen og Skagerrak, og en anden der holder til i de indre farvande.
Ved at overvåge marsvinene med satellit, har man opdaget, at Nordsøbestanden aldrig bevæger sig syd for Anholt og bestanden i de indre farvande holder sig i området syd for Læsø.
Så det er 2 adskilte bestande/grupper/populationer, der til en vis grad mødes i det nordlige Kattegat.

marsvin Danmarks lille hval
Marsvin i overfladen
Marsvin ved at dykke ned

Tidligere var der hvalfangst på Marsvin

Op igennem 1800 tallet blev der fanget omkring 140.000 marsvin i danske farvande. Det er især foregået ved Middelfart, hvor marsvinene blev drevet ind i Gamborg fjord, indfanget i net, halet på land og slagtet.
Spækket blev kogt til tran, indvolde og øvrige rester blev brugt til gødning og kødet spist.

I dag fanger vi ikke længere marsvin, men ikke des mindre bliver mellem 2 og 5.000 dyr dræbt hvert år pga. utilsigtet bi fangst i fiskegarn.

Og det er voldsomme tal, når den samlede bestand af marsvin Danmarks lille hval vurderes til at være 55.000 i de vores farvande.

Marsvin
Marsvin dykker
Marsvin vores lille hval
Marsvin er nysgerrige og meget sky

 

Se også fortællingen om Kattegats unikke boblerev

Marsvin som utilsigtet bifangst

Marsvinene udsender højfrekvente lydbølger gennem en fedtklump i panden den såkaldte melon. Den forstærker og samler lydbølgerne til en stråle. Når lydbølgerne rammer en fisk kastes de tilbage.

Gennem underkæben der er i forbindelse med øret opfanger marsvinet refleksionerne og kan bestemme retning og afstand til byttet.

Selvom marsvin kan orientere sig med ekkolokalisering og fange fisk, er deres ekkolokalisering desværre ikke så god, at de kan registrere fiskegarn i vandet. Derfor er der et stort antal marsvin der hvert år drukner når de utilsigtet bliver fanget i garnene.

For at undgå at marsvin bliver fanget i garnene, anbringer man akustiske alarmer på garnene – de såkaldte pingere. De udsender højfrekvente akustiske alarmer, der kan hjælpe marsvin til at navigere uden om garnene. Men der er også ulemper med pingerene.

Når pingerene hele tiden udsender lydsignaler, skaber de støjforurening i havmiljøet. Det kan være svært for dyr der kommunikerer og navigerer vis ekkolokalisering, at færdes i et støjforurenet område. Så den endelige løsning for at bevare vores små hvaler, ligger måske et stykke ude i fremtiden.

Husk dit gratis abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

vis du kan lide, det vi laver, kan du støtte os på forskellige måder. Så kan vi fortsætte med at producerer naturfilm til dig i høj kvalitet.
Du kan fx. støtte os ved at dele vores film vidt og bredt på de sociale medier.
Du kan gå på YouTube her og abonnere på vores kanal. Det er gratis og fordelen er, at du får besked, hver gang vi lægger nye film op.
– og vi tjener lidt reklame penge, så vi kan fortsætte med at producere nye film til dig 🙂
Du kan også vælge at støtte os direkte økonomisk ved at donere et valgfrit beløb via 10ER.dk
Hvis du – eller dit firma eller organisation – vil støtte os med et større beløb eller tænker i sponsorat, så tag direkte kontakt med os.
Det gør en kæmpe forskel for os, så vi kan fortsætte med at producere flotte naturprogrammer hvor vi formidler danske natur i flot kvalitet – og har du ikke mulighed eller råd til at støtte, så bare nyd filmene og del dem gerne.
Tak for din / jeres støtte til vores projekt.

Back To Top