Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Skarven er en sjov, spændende og meget kontroversiel fugl. Det er en urfugl med dinosaurer gener, som skaber både debat, glæde og vrede.

Tidligere tiders natursyn gik udelukkende på om naturen havde en nytteværdi og om vi mennesker kunne tjene på den. Kunne vi ikke det, skulle den unyttige besværlige natur fjernes og udryddes – Og det blev gjort med fynd og klem på mange arter.

Datidens hårdhændede metoder gik kraftigt ud over rovdyr som odder, mår, grævling, fiskehejre og vores rovfugle – ja selv den lille smukke isfugl blev opfattet som et skadedyr, der skulle bekæmpes.

Den sidste ulv var blevet udryddet i 1813 på Skive egnen.
I 1889 indførte Fiskeriministeriet en pengepræmier for at skyde sæler. Præmien blev udbetalt, når man sendte halen af en sæl ind til ministeriet.

Indførelsen af sælpræmien gav blod på tanden og fra mange sider blev der lagt pres for en tilsvarende præmie på skarven.
Den kom i 1904 hvor Fiskeriministeriet udbetalte en krone for hvert par indsendte skarvføder.
Skydepræmierne for sæl og skarv fungerede frem til 1927.

Da var den sidste gråsæl i landet udryddet og bestanden af spættet sæl og skarv kraftigt reduceret.
Ja selv vores nationalfugl knopsvanen var næsten udryddet. I 1920´erne var der udelukkende 3 – 4 par knopsvaner tilbage i landet.

Skarver ligger på rede på jorden

Samtidig med den hårde jagt på uønskede arter foregik der kraftige forandringer i landskabet. Heder blev opdyrket, å løb udrettet og søer og fjorde udtørret og gjort til landbrugsland.

Naturen i Danmark blev hårdt trængt og til trods for at der igennem de senere år er lavet en del natur genopretningsprojekter, er naturen i Danmark stadig hårdt trængt.

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser

Urfuglen blev erklæret uddød i DK i 2001.

I dag er de alle fredet og bestandene af sæler, skarv og ulve steget i landet igen (selvom ulvene på mystisk vis forsvinder), men trods fredning og en ændring i naturforståelse, er der fortsat en del der mener, at konfliktarterne skal kraftigt reduceres.

Siden fredning af skarven i 1980 har fuglene bredt sig igen, men eftersom fuglene fouragerer på trængte fiskebestande både kystnært og i ferskvand, er der en kraftig konkurrence mellem fuglene og lyst – og erhvervsfiskere om de samme fisk.  Så skarven er i den grad en fugl mange ønsker reguleret – ja nogle siger ligefrem at fuglene skal udryddes.

Argumentet er ofte at det er for at redde andre truede arter, men holder det argument?
Historisk er der kun én art, der har udryddet andre arter – og det er os mennesker.

Skarven elsket og hadet er ikke bare en film om skarven som fugl. Det er lige så meget en historie om natursyn og oplæg til overvejelse/ diskussioner om hvem og hvad vi ønsker at give plads til her i landet i vores sparsomme stærkt fragmenterede natur.

Back To Top