Skip to content
+45 5121 3057 bent@chilbalfilm.dk

Lobeliesøer er betegnelsen på meget renvandede søer på jordbund med lavt mineralindhold. Navnet Lobeliesø henviser til vandplanten Tvepipet Lobelie, der er karakterplante i søerne.

Lobelie søer er relativt sjældne, fordi de fleste danske danske søer gennem tiden, har fået tilført mange næringsstoffer fra vandløb og marker, der grænser  ned til søerne.

Lobeliesøer findes derfor udelukkende på heder, i klitter og i skove, hvor rene vandløb uden mange næringsstoffer, løber til søen.

 

Husk dit gratis YOU Tube abonnement så du ikke går glip af kommende udgivelser.

 

Gedde
Vrads Sande Med Lobeliesø
Toppet Lappedykker På Rede

Lobeliesøerne er stærkt på retur

Både de næringsfattige søer og de tvepibet lobelier er stærkt på retur.

Dels tilføres der næringsstoffer til søerne fra spildevandsudløb og landbrugsjord.

Når der kommer næringsstoffer i vandet, sker der en opblomstring af planktonalger, så vandet bliver mørkt og usigtbart.  Så kan den tvepipet lobelie ikke klare sig mere.
Igennem de seneste år er der kommet et nyt problem for lobelie søerne.

Bramgæs skider i søerne og overgøder dem

Tidligere havde vi ikke mange bramgæs her i landet. Siden 1990´erne er bestanden vokset kraftigt og en del overvintrer nu i landet.

I dagtimerne opholder bramgæssene sig på marker, hvor de æder dagen igennem. Om aftenen flyver de ind til lobelie søerne for at være i sikkerhed for natten. Her skider fuglene så meget i søen, at der sker en opblomstring af planktonalger, så søerne bliver overgødet og forurenet.

Det er et stort dilemma, at nyde synet af de store flokke bramgæs og samtidig vide, at de er medvirkende til at forurene vores få  klarvandede lobelie søer.

Back To Top